Ein heimstad er ein stad nokon har tette band til, til dømes gjennom fødsel, oppvekst eller slektskap, og føler seg heime.


Teke frå Lukas 2:1-3 ved bibel.no. Nynorskomsetjing av Det nye testamentet frå 2005.

Informasjon
Opphav: Evangelisten Lukas

Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Lukas-evangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
År: 2005
Kontekst: Frå nynorskomsetjinga av nytestamentet frå 2005

Stikkord
Augustus av Romarriket
folketeljingar
reise
heimstader
Romarriket
keisarar Juleevangeliet
«I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. Dette var første gongen dei tok manntal, og det hende medan Kvirinius var landshovding i Syria. Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet.»
Reisa til Betlehem.


«I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. Dette var første gongen dei tok manntal, og det hende medan Kvirinius var landshovding i Syria. Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet.»   Evangelisten Lukas
Informasjon
Opphav: Ole Vig

Kjelde:«Blant alle lande» (dikt)

Stikkord
fedreland
heimstader
Noreg
patriotisme
Vesterhavet
Kjølen
Nordishavet
Kristiansand

Fra Vesterhavet til kjølens rand, fra Nordishavet til Kristiansand,
der har jeg hjemme og kan istemme: Mitt fedreland.


Fra Vesterhavet til kjølens rand, fra Nordishavet til Kristiansand,
der har jeg hjemme og kan istemme: Mitt fedreland.

  Ole Vig


Gode inntrykk

endre
Teke frå Peter Hognestad i Norsk biografisk leksikon (NBL)

Informasjon
Opphav: Peter Hognestad
Kontekst: Hognestad var stolt av bakgrunnen sin som bondeson frå Jæren.
Stikkord
heimstader
arbeid
bøn
Jæren
«Heime hev eg lært å beda og arbeida.»


«Heime hev eg lært å beda og arbeida.»   Peter Hognestad
Informasjon
Opphav: Ivar Aasen

Kjelde:«Gamle Grendi» (dikt)
Symra (diktsamling)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1863

Stikkord
heimlengt
framandgjering
grender
minne
heimstader

Ofta minnest eg mi gamle Grend,
naar eg framand uti Verdi stend,
heimlaus, frendelaus og litet kjend,
og likar paa Leiken illa.

Bygda Luster ved Sognefjorden.


Ofta minnest eg mi gamle Grend,
naar eg framand uti Verdi stend,
heimlaus, frendelaus og litet kjend,
og likar paa Leiken illa.

  Ivar AasenOpphavleg tekst:

«Maybe it's because I'm a Londoner,
That I love London so;
Maybe it's because I'm a Londoner,
That I think of her wherever I go.
I get a funny feeling inside of me,
Just walking up and down;
Maybe it's because I'm a Londoner,
That I love London town.»


Informasjon
Opphav: Hubert Gregg

«Maybe it's because I'm a Londoner» (song)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1947

Stikkord
London
elsk
heimstader

Kanskje d'er fordi eg er ein londonar,
at eg elsker London slik.


Kanskje d'er fordi eg er ein londonar,
at eg elsker London slik.

  Hubert GreggOpphavleg tekst:
«If I do go to heaven, I'm going to do what every San Franciscan does who goes to heaven. He looks around and says, "It ain't bad, but it ain't San Francisco."»

Informasjon

Kjelde:USA Today (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2001
Kontekst: Anonym innbyggjar sitert i «Words from the heart» i USA Today (16. februar 2001), side D4.

Stikkord
San Francisco
Himmelen
heimstader
samanlikningar
humor
«Om eg kjem til himmelen, kjem eg til å gjera det kvar San Franscisco-bu gjer som kjem til himmelen. Han ser seg omkring og seier: 'Det er'kje verst, men det er'kje San Francisco'.»


«Om eg kjem til himmelen, kjem eg til å gjera det kvar San Franscisco-bu gjer som kjem til himmelen. Han ser seg omkring og seier: 'Det er'kje verst, men det er'kje San Francisco'.»


Dårleg inntrykk

endre
Teke frå Omdømme. Bilag til Kommunal Rapport nr 19/2006

Informasjon
Opphav: Herodes Falsk

«Born in Drammen» (song)
Opphavleg mål: Bokmål

År: 1984
Seinare bruk
Sitatet blei gjeve att på førstesida i bilaget Omdømme, der Drammen blei brukt som døme på stader som har vendt eit dårleg omdøme til eit godt eit.
Sjå òg
Stikkord
Drammen
fødestader
heimstader

Jeg ble født i et høl på E18.
Det hølet har seinere blitt kjent under navnet Drammen.

 
Bybrua i Drammen. (Foto: Kjetil Lenes)


 

Jeg ble født i et høl på E18.
Det hølet har seinere blitt kjent under navnet Drammen.

  Herodes Falsk