Augustus av Romarriket

fyrste romerske keisaren

Augustus (63 f.Kr.-14) var keisar av Romarriket frå år 30 f.Kr. til år 14. Han vert rekna som den første romerske keisaren.


Opphavleg tekst:
«Iuravit in mea verba tota Italia.»

Informasjon
Opphav: Augustus av Romarriket

Kjelde:Res Gestae Divi Augusti (bok)
Opphavleg mål: Latin
Periode: Antikken

Stikkord
Italia
Augustus av Romarriket
truskap
keisarar
«Heile Italia avla eid til meg.»


Communauté silhouette modif.jpg

«Heile Italia avla eid til meg.»Teke frå Lukas 2:1-3 ved bibel.no. Nynorskomsetjing av Det nye testamentet frå 2005.

Informasjon
Opphav: Evangelisten Lukas

Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Lukas-evangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
År: 2005
Kontekst: Frå nynorskomsetjinga av nytestamentet frå 2005

Stikkord
Augustus av Romarriket
folketeljingar
reise
heimstader
Romarriket
keisarar Juleevangeliet
«I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. Dette var første gongen dei tok manntal, og det hende medan Kvirinius var landshovding i Syria. Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet.»
Reisa til Betlehem.


Communauté silhouette modif.jpg

«I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. Dette var første gongen dei tok manntal, og det hende medan Kvirinius var landshovding i Syria. Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet.»   Evangelisten Lukas