It ain't bad, but it ain't San Francisco.


Opphavleg tekst:
«If I do go to heaven, I'm going to do what every San Franciscan does who goes to heaven. He looks around and says, "It ain't bad, but it ain't San Francisco."»

Informasjon

Kjelde:USA Today (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2001
Kontekst: Anonym innbyggjar sitert i «Words from the heart» i USA Today (16. februar 2001), side D4.

Stikkord
San Francisco
Himmelen
heimstader
samanlikningar
humor
«Om eg kjem til himmelen, kjem eg til å gjera det kvar San Franscisco-bu gjer som kjem til himmelen. Han ser seg omkring og seier: 'Det er'kje verst, men det er'kje San Francisco'.»
«Om eg kjem til himmelen, kjem eg til å gjera det kvar San Franscisco-bu gjer som kjem til himmelen. Han ser seg omkring og seier: 'Det er'kje verst, men det er'kje San Francisco'.»