1976 - 1977 - 1978

1977 var eit år i 1970-åra.

Sagt om 1977 endre

Sagt i 1977 endre

Teke frå Britannica Online (2008) og The Columbia World of Quotations (1996), sistnemnde oppgjev New York Times (April 6, 1977).
Opphavleg tekst:
«It's just a job. Grass grows, birds fly, waves pound the sand. I beat people up.»

Informasjon
Opphav: Muhammad Ali

Kjelde:New York Times (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1977

Stikkord
arbeid
boksing
vald
bank
gras
fuglar
bølgjer
«Det er berre ein jobb. Gras veks, fuglar flyr, bølgjer slår mot sanden. Eg bankar opp folk.»


 

«Det er berre ein jobb. Gras veks, fuglar flyr, bølgjer slår mot sanden. Eg bankar opp folk.»   Muhammad AliTeke frå Halldis Moren Vesaas på Nynorsk Wikipedia
Opphavleg tekst:
«– Da jeg leste diktene dine kronologisk, slo det meg at det etterhvert som tiden går kommer inn mørkere undertoner, anslag av uro og tvil. Og særlig i I ein annan skog synes jeg du forteller om ting som står i en ganske skarp kontrast til det idealiserte bildet som etterhvert er skapt omkring deg og ditt liv


– Det er et problem. Har du én gang skrevet Lykkelege hender, så skal de hendene visst alltid måtte fortsette å være lykkelige, uansett hva de foretar seg. De mørke tonene blir underslått.»

Informasjon
Opphav: Halldis Moren Vesaas

Kjelde:samtale med Knut Faldbakken (intervju)
Dikt i samling (diktsamling)
Opphavleg mål: Bokmål

År: 1977
Kontekst: Frå Faldbakkens samtale med HMV i forordet til Dikt i samling (1977).
Sjå òg
Stikkord
dikt
dikting
hender
lukke
endring
tolking
underslåing
«Har du éin gang skrive 'Lykkelege hender', så skal dei hendene visst alltid måtta fortsetja å vera lykkelege, uansett kva dei føretek seg. Dei mørke tonane blir underslått.»
 
' A working hand' av Brice Challamel


 

«Har du éin gang skrive 'Lykkelege hender', så skal dei hendene visst alltid måtta fortsetja å vera lykkelege, uansett kva dei føretek seg. Dei mørke tonane blir underslått.»   Halldis Moren Vesaas