Grunntonen i lyrikken til HMV er merkt av ei bivrande lykkekjensle og takksemd


Teke frå Halldis Moren Vesaas på Nynorsk Wikipedia

Informasjon
Opphav: Olav Dalgard

Kjelde:Norsk biografisk leksikon
Opphavleg mål: Nynorsk

År: 1975
Kontekst: Frå Norsk biografisk leksikon, 1. utg. bd 17, 1975
Sjå òg
Stikkord
Halldis Moren Vesaas
dikt
dikting
lukke
takksemd
vokster
liv
varme
mødrer
«Grunntonen i lyrikken til HMV er merkt av ei bivrande lykkekjensle og takksemd over det å få leva, elske, vera mor, møte hjartevarme hos andre menneske, og kjenne angen fra alt som gror og veks»
«Grunntonen i lyrikken til HMV er merkt av ei bivrande lykkekjensle og takksemd over det å få leva, elske, vera mor, møte hjartevarme hos andre menneske, og kjenne angen fra alt som gror og veks»   Olav Dalgard