Har du én gang skrevet Lykkelege hender, så skal de hendene visst alltid måtte fortsette å være lykkelige, uansett hva de foretar seg.


Teke frå Halldis Moren Vesaas på Nynorsk Wikipedia
Opphavleg tekst:
«– Da jeg leste diktene dine kronologisk, slo det meg at det etterhvert som tiden går kommer inn mørkere undertoner, anslag av uro og tvil. Og særlig i I ein annan skog synes jeg du forteller om ting som står i en ganske skarp kontrast til det idealiserte bildet som etterhvert er skapt omkring deg og ditt liv


– Det er et problem. Har du én gang skrevet Lykkelege hender, så skal de hendene visst alltid måtte fortsette å være lykkelige, uansett hva de foretar seg. De mørke tonene blir underslått.»

Informasjon
Opphav: Halldis Moren Vesaas

Kjelde:samtale med Knut Faldbakken (intervju)
Dikt i samling (diktsamling)
Opphavleg mål: Bokmål

År: 1977
Kontekst: Frå Faldbakkens samtale med HMV i forordet til Dikt i samling (1977).
Sjå òg
Stikkord
dikt
dikting
hender
lukke
endring
tolking
underslåing
«Har du éin gang skrive 'Lykkelege hender', så skal dei hendene visst alltid måtta fortsetja å vera lykkelege, uansett kva dei føretek seg. Dei mørke tonane blir underslått.»
' A working hand' av Brice Challamel
«Har du éin gang skrive 'Lykkelege hender', så skal dei hendene visst alltid måtta fortsetja å vera lykkelege, uansett kva dei føretek seg. Dei mørke tonane blir underslått.»   Halldis Moren Vesaas