1857 - 1858 - 1859

1858 var eit år i 1850-åra.

Sagt om 1858 endre

Sagt i 1858 endre

Opphavleg tekst:
«Every man who is not a monster, a mathematician, or a mad philosopher, is the slave of some woman or other.»

Informasjon
Opphav: George Eliot

Kjelde:The Sad Fortunes of the Rev. Amos Barton (bok)
Scenes of Clerical Life (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1858
Kontekst: Frå fjerde kapittel i boka.

Stikkord
menn
kvinner
monster
matematikarar
filosofar
slavar
«Einkvar mann som ikkje er eit monster, ein matematikar eller ein galen filosof, er slaven til ei eller anna kvinne.»


 

«Einkvar mann som ikkje er eit monster, ein matematikar eller ein galen filosof, er slaven til ei eller anna kvinne.»   George EliotOpphavleg tekst:

«Tytebæret opp på Tuva
Voks utav ei liti Von.
Skogen med si grøne Huva
Fostrar mang ein raudleitt Son.

Eingong seint om Hausten
Lagde liten Svein til Bærskogs ut:
"Raudt eg lyser," Bæret sagde,
"kom åt meg, du Vesle-Gut.

Her ifrå du meg må taka;
Mogi Bær er utan Ro.
Mal meg sundt, at du kan smaka
Svaledrykken av mitt Blod!

Mognar du, so vil du beda
Just den same Bøn, som eg.
Mogen Mann det mest må gleda,
Bort for Folk å gjeva seg.»


Informasjon
Opphav: A.O. Vinje

Kjelde:«Tytebæret» (dikt)
Dølen (tidsskrift)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1858

Stikkord
tytebær
grønt
håp
oppfostring
skog
bær
haust

Tytebæret opp på Tuva
Voks utav ei liti Von.
Skogen med si grøne Huva
Fostrar mang ein raudleitt Son.

 
Tytebær


 

Tytebæret opp på Tuva
Voks utav ei liti Von.
Skogen med si grøne Huva
Fostrar mang ein raudleitt Son.

  A.O. VinjeTeke frå Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Visindin[1] hava heimlat Nordmonnum eitt gullaldarbokverk[2] og eitt mál.
  1. wissenschaft.
  2. classische litteratur.

Moderne nynorsk: Vitskapen har gjeve nordmenn ein klassisk litteratur og eit språk.»


Informasjon
Opphav: Jan Prahl

Kjelde:Ny Hungrvekja (bøker)
År: 1858
Sitattype: Førstelinje
Kontekst: Jan Prahl ønska å laga eit norsk skriftspråk med utgangspunkt i norrønt.

Stikkord
norsk
norrønt
vitskap
litteratur
«Visindin hava heimlat Nordmonnum eitt gullaldarbokverk og eitt mál.»


 

«Visindin hava heimlat Nordmonnum eitt gullaldarbokverk og eitt mál.»   Jan Prahl