1856 - 1857 - 1858

1857 var eit år i 1850-åra.

Sagt om 1857

endre

Sagt i 1857

endre
Teke frå Google books
Opphavleg tekst:
«Animals are such agreeable friends - they ask no questions, they pass no criticisms.»

Informasjon
Opphav: George Eliot

Kjelde:«Mr. Gilfil's Love Story» (novelle)
Scenes of Clerical Life (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1857

Stikkord
dyr
vennskap
eigenskapar
spørsmål
kritikk
«Dyr er slike likande vennar - dei stiller ingen spørsmål, dei gjev ingen kritikk.»


 

«Dyr er slike likande vennar - dei stiller ingen spørsmål, dei gjev ingen kritikk.»   George EliotTeke frå Engelsk Wikiquote, som oppgav A Joy for Ever, lecture II, section 74 Sitert av John Lubbock, 1st Baron Avebury i The Use of Life, chapter IV: "Recreation"
Opphavleg tekst:
«You talk of the scythe of Time, and the tooth of Time: I tell you, Time is scytheless and toothless; it is we who gnaw like the worm — we who smite like the scythe. It is ourselves who abolish — ourselves who consume: we are the mildew, and the flame.»

Informasjon
Opphav: John Ruskin

Kjelde:A Joy for Ever (bok)
År: 1857

Stikkord
tid
ljåar
tenner
ormar
ende
død
menneske
øydelegging
«Tida er utan ljå eller tann; det er me som gneg som ormar, me som slår som ljåen.»


 

«Tida er utan ljå eller tann; det er me som gneg som ormar, me som slår som ljåen.»   John Ruskin