1964 - 1965 - 1966

1965 var eit år i 1960-åra.

Sagt om 1965

endre

Sagt i 1965

endre
Teke frå "Federico Fellini" Oxford Dictionary of Quotations. by Elizabeth Knowles. Oxford University Press Inc.
Opphavleg tekst:
«All art is autobiographical; the pearl is the oyster's autobiography.»

Informasjon
Opphav: Federico Fellini

Kjelde:Atlantic Monthly December (blad)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1965

Stikkord
sjølvbiografi
kunst
perler
østers
Federico Fellini
«All kunst er sjølvbiografisk; perla er sjølvbiografien til østersen.»


 

«All kunst er sjølvbiografisk; perla er sjølvbiografien til østersen.»   Federico Fellini


Teke frå Engelsk Wikiquote som oppgav The Character of Physical Law (1965) Ch. 2
Opphavleg tekst:
«To those who do not know mathematics it is difficult to get across a real feeling as to the beauty, the deepest beauty, of nature ... If you want to learn about nature, to appreciate nature, it is necessary to understand the language that she speaks in.»

Informasjon
Opphav: Richard Feynman

Kjelde:The Character of Physical Law (bok)
År: 1965

Stikkord
natur
matematikk
venleik
«Til dei som ikkje forstår matematikk er det vanskeleg å formidle den riktige kjensla av venleiken, den djupe venleiken, av naturen ... Viss du vil lære om naturen, og verdsette naturen, er det naudsynt å forstå det språket han talar.»


 

«Til dei som ikkje forstår matematikk er det vanskeleg å formidle den riktige kjensla av venleiken, den djupe venleiken, av naturen ... Viss du vil lære om naturen, og verdsette naturen, er det naudsynt å forstå det språket han talar.»   Richard Feynman


Teke frå Engelsk Wikiquote en:Malcolm X
Opphavleg tekst:
«We declare our right on this earth to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.»

Informasjon
Opphav: Malcolm X

Kjelde:intervju, truleg gjort i januar 1965.
By Any Means Necessary (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1965

Stikkord
menneskerettar
menneske
rettar
afroamerikanarar
mål
middel
jorda
erklæringar
«Me erklærer retten vår på jorda som menneske, å bli respekterte som menneske, å få rettane til menneske i dette samfunnet, på denne jorda, denne dagen, som me vil bruka alle nødvendige middel for å få fram.»


 

«Me erklærer retten vår på jorda som menneske, å bli respekterte som menneske, å få rettane til menneske i dette samfunnet, på denne jorda, denne dagen, som me vil bruka alle nødvendige middel for å få fram.»   Malcolm X


Teke frå History of Singapore ved Engelsk Wikiquote
Opphavleg tekst:
«Singapore shall cease to be a state of Malaysia and shall forever be an independent and sovereign state and nation separate from and independent of Malaysia»

Informasjon
Opphav: Tunku Abdul Rahman
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1965
Periode: 1960-talet
Kontekst: Del av Rahman sin proklamasjon frå 9. august 1965 om utskiljinga av Singapore frå Malaysia.

Stikkord
Singapore
Malaysia
sjølvstende
skilje
«Singapore skal slutta å vera ein stat i Malaysia og skal for alltid bli ein sjølvstendig og suveren stat og nasjon skild frå og sjølvstendig frå Malaysia.»
 
Skip i hamna i Singapore i 1965.


 

«Singapore skal slutta å vera ein stat i Malaysia og skal for alltid bli ein sjølvstendig og suveren stat og nasjon skild frå og sjølvstendig frå Malaysia.»   Tunku Abdul Rahman