Matematikk

abstrakt lære om tal, storleik, struktur, forhold, osb.

«Til dei som ikkje forstår matematikk er det vanskeleg å formidle den riktige kjensla av venleiken, den djupe venleiken, av naturen ... Viss du vil lære om naturen, og verdsette naturen, er det naudsynt å forstå det språket han talar.»   Richard FeynmanMatematikkTeke frå Engelsk Wikiquote som oppgav The Character of Physical Law (1965) Ch. 2
Opphavleg tekst:
«To those who do not know mathematics it is difficult to get across a real feeling as to the beauty, the deepest beauty, of nature ... If you want to learn about nature, to appreciate nature, it is necessary to understand the language that she speaks in.»

Informasjon
Opphav: Richard Feynman

Kjelde:The Character of Physical Law (bok)
År: 1965

Stikkord
natur
matematikk
venleik
«Til dei som ikkje forstår matematikk er det vanskeleg å formidle den riktige kjensla av venleiken, den djupe venleiken, av naturen ... Viss du vil lære om naturen, og verdsette naturen, er det naudsynt å forstå det språket han talar.»
Teke frå Coffe på Wikiquote
Opphavleg tekst:
«A mathematician is a device for turning coffee into theorems.»

Informasjon
Opphav: Alfréd Rényi

Tillagt Paul Erdős
My Brain Is Open (bok)
Opphavleg mål: Engelsk, ungarsk
Kontekst: Sitatet blir ofte tillagt Paul Erdős, som siterte Alfréd Rényi. (Bruce Schechter, My Brain Is Open: The Mathematical Journeys of Paul Erdős, 1998, New York: Simon & Schuster, ISBN 0684846357)

Stikkord
matematikk
kaffi
kreativitet
teorem
vitskap
matematikarar
«Ein matematikar er ei innretning som gjer kaffi om til teorem.»


«Ein matematikar er ei innretning som gjer kaffi om til teorem.» (Tillagt Paul ErdősAlfréd Rényi