Viss du vil lære om naturen, og verdsette naturen, er det naudsynt å forstå språket han talar.


Teke frå Engelsk Wikiquote som oppgav The Character of Physical Law (1965) Ch. 2
Opphavleg tekst:
«To those who do not know mathematics it is difficult to get across a real feeling as to the beauty, the deepest beauty, of nature ... If you want to learn about nature, to appreciate nature, it is necessary to understand the language that she speaks in.»

Informasjon
Opphav: Richard Feynman

Kjelde:The Character of Physical Law (bok)
År: 1965

Stikkord
natur
matematikk
venleik
«Til dei som ikkje forstår matematikk er det vanskeleg å formidle den riktige kjensla av venleiken, den djupe venleiken, av naturen ... Viss du vil lære om naturen, og verdsette naturen, er det naudsynt å forstå det språket han talar.»
«Til dei som ikkje forstår matematikk er det vanskeleg å formidle den riktige kjensla av venleiken, den djupe venleiken, av naturen ... Viss du vil lære om naturen, og verdsette naturen, er det naudsynt å forstå det språket han talar.»   Richard Feynman