1950-åra - 1960-åra - 1970-åra

1960 1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1968 1969

1960-åra på Wikipedia - 1960-åra på Commons
Sagt om 1960-åra

endre
Opphavleg tekst:
«But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too.»

Informasjon
Opphav: John F. Kennedy

Kjelde:The Space Challenge (tale)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1962
Kontekst: Tale ved Rice University i Houston i Texas, 13. september 1962.

Stikkord
månen
måneprogrammet
utfordringar
USA
1960-åra
«Me vel å dra til månen i dette tiåret og gjera andre ting, ikkje fordi dei er lette, men fordi dei er vanskelege.»
 
Oppskytinga av Saturn SA-10 i 1965.


 

«Me vel å dra til månen i dette tiåret og gjera andre ting, ikkje fordi dei er lette, men fordi dei er vanskelege.»   John F. Kennedy


Sagt i 1960-åra

endre

1960


Opphavleg tekst:
«Mycket funderar de på, vad de ska ge mamma och pappa i julklapp. Madicken frågar mamma, när de håller på med knäckkoket:
- Mamma, vad önskar du dej allra allra mest av allting?
- Två riktigt snälla och rara flickor, säjer mamma.
Då blir Madicken blank i ögonen och rösten darrar lite.
- Var ska du göra av Lisabet och mej sen?»

Informasjon
Opphav: Astrid Lindgren

Kjelde:Madicken (barnebok)
Opphavleg mål: Svensk
År: 1960

Stikkord
julegåver
barn
ønskje
jenter
mødrer
barn
foreldre

«-Mamma, kva ønskjer du deg alle mest av allting? -To snille og gode jenter, seier mamma. Då blir Madicken blank i auga og røysta dirrar litt.

-Kvar skal du gjera av Lisabet og meg då?»
 
Målarens to døtre (ca. 1630-1640). Måleri av Cornelis de Vos


 

«-Mamma, kva ønskjer du deg alle mest av allting?

-To snille og gode jenter, seier mamma. Då blir Madicken blank i auga og røysta dirrar litt. -Kvar skal du gjera av Lisabet og meg då?»   Astrid Lindgren


1961


Opphavleg tekst:
«Mankind must put an end to war or war will put an end to mankind.»

Informasjon
Opphav: John F. Kennedy

Kjelde:tale til generalforsamlinga i SN (tale)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1961
Periode: Den kalde krigen
Kontekst: Tale til generalforsamlinga i Sameinte Nasjonar (FN) den 25. september 1961.

Stikkord
krig
katastrofar
trugsmål
ende
menneska
antimetabol
«Menneska må få ein ende på krig, elles vil krig gjera ende på menneska.»
 
John F. Kennedy, president av USA, tek sovjetleiaren Nikita Khrustsjov i handa i juni 1961.


 

«Menneska må få ein ende på krig, elles vil krig gjera ende på menneska.»   John F. Kennedy


1965


Teke frå Engelsk Wikiquote en:Malcolm X
Opphavleg tekst:
«We declare our right on this earth to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.»

Informasjon
Opphav: Malcolm X

Kjelde:intervju, truleg gjort i januar 1965.
By Any Means Necessary (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1965

Stikkord
menneskerettar
menneske
rettar
afroamerikanarar
mål
middel
jorda
erklæringar
«Me erklærer retten vår på jorda som menneske, å bli respekterte som menneske, å få rettane til menneske i dette samfunnet, på denne jorda, denne dagen, som me vil bruka alle nødvendige middel for å få fram.»


 

«Me erklærer retten vår på jorda som menneske, å bli respekterte som menneske, å få rettane til menneske i dette samfunnet, på denne jorda, denne dagen, som me vil bruka alle nødvendige middel for å få fram.»   Malcolm X


1966


Opphavleg tekst:

«Christianity will go. It will vanish and shrink. I needn't argue with that; I'm right and I will be proved right. We're more popular than Jesus now; I don't know which will go first — rock and roll or Christianity. Jesus was all right, but his disciples were thick and ordinary. It's them twisting it that ruins it for me.»

Informasjon
Opphav: John Lennon
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1966
Kontekst: Dette var ei av dei mest omtala utsegnene til John Lennon, og opprørte folk over heile verda. Ho var del av eit intervju av Maureen Cleave i den engelske avisa Evening Standard, trykt den 4. mars 1966. Den korte versjonen av sitatet, teke ut av kontekst og ofte feilsitert som at «Beatles er større enn Jesus», førte til protestar i det USA-amerikanske Bibelbeltet. Beatles-plater blei brunne på bål og Ku Klux Klan spikra album til ein kross og brann dokker av bandmedlemmene. Beatles meinte dette ikkje var så mykje å ta på veg for, ettersom folk først måtte kjøpa album for å brenna dei.

Lennon ba seinare om orsaking for utsegna, på ein pressekonferanse i Chicaco den 11. august 1966. Orsakinga blei godteken av Vatikanet.

«I suppose if I had said television was more popular than Jesus, I would have gotten away with it. I'm sorry I opened my mouth. I'm not anti-God, anti-Christ, or anti-religion. I wasn't knocking it or putting it down. I was just saying it as a fact and it's true more for England than here. I'm not saying that we're better or greater, or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. I just said what I said and it was wrong. Or it was taken wrong. And now it's all this.»
Stikkord
Jesus
The Beatles
rock
popularitet
kristendom
«Me er meir populære enn Jesus no.»
 
John Lennon i 1969.


 

«Me er meir populære enn Jesus no.»   John Lennon


1967


Teke frå Mark Kurlansky: 1968: The Year That Rocked the World (2003), Ballantine Books. degaulle.ina.fr
Opphavleg tekst:
«L'année 1968, je la salue avec sérénité.»

Informasjon
Opphav: Charles de Gaulle

Kjelde:Voeux pour l'année 1968 (tale)
Opphavleg mål: Fransk
År: 1967
Kontekst: Frå president de Gaulle sin fjernsynstale nyttårsaftan 1967.

Stikkord
1968
nyttår
framtida
ro
«Eg helser året 1968 med ei kjensle av ro.»


 

«Eg helser året 1968 med ei kjensle av ro.»   Charles de Gaulle