«Me treng alle rom; har me ikkje har kan me ikkje nå den stille kjensla der forsiktige kvisker om noko betre når oss.»   Octavia Hill

Teke frå space for the people ved infed.org
Opphavleg tekst:
«We all need space; unless we have it we cannot reach that sense of quiet in which whispers of better things come to us gently. Our lives in London are over-crowded, over-excited, over-strained. This is true of all classes; we all want quiet; we all want beauty for the re­freshment of our souls.

Omsett:
Me treng alle rom; har me ikkje har kan me ikkje nå den stille kjensla der forsiktige kvisker om noko betre når oss. Liva våre i London er overfylte, overivrige, overbelasta. Dette gjeld alle samfunnsklassar; me ønsker oss alle ro, me ønsker oss alle venleik for å forfriska sjelane våre.

»

Informasjon
Opphav: Octavia Hill

Kjelde:Homes of the London Poor (bok)
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1883
Seinare bruk

Hill er mellom anna blitt sitert av den britiske organisasjonen National Trust, som tek mål av seg til å ta vare på eigedommar med kulturell og/eller naturleg tyding.

Stikkord
rom
kvisker
tankar
optimisme
ro
London
stille
«Me treng alle rom; har me ikkje har kan me ikkje nå den stille kjensla der forsiktige kvisker om noko betre når oss.»
Wormholt Park i Shepherd's Bush i London. (Foto: Phillip Perry)
Teke frå Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Han aapnet en skuffe og trak frem en liten giftmerket flaske og en tynd sprøite av glas. Efterat ha fyldt den lille sprøite, blottet han armen og førte sprøitens tynde spids under huden. Det hældende dagslys fra vinduet faldt indover hans ansigt. Og dette ansigt uttrykte da intet andet end den sørgmodige forstemthet, som er egen for kokainisten, naar han søker ro i det uundværlige.»

Informasjon
Opphav: Stein Riverton

Kjelde:Morderen fra mørket (roman)
Opphavleg mål: Riksmål
År: 1914

Stikkord
kokain
uttrykk
ro
uunverlege
«Og dette ansiktet uttrykte då ingenting anna enn den sørgmodige forstemheiten som er eigen for kokainisten når han søker ro i det uunnverlege.»


«Og dette ansiktet uttrykte då ingenting anna enn den sørgmodige forstemheiten som er eigen for kokainisten når han søker ro i det uunnverlege.»   Stein RivertonOpphavleg tekst:
«Peacefulness through a Bowl of Tea.»

Informasjon
Opphav: Soshitsu Sen XV
Opphavleg mål: Engelsk
Kontekst: Soshitsu Sen XV forma denne setningen for å forklara chado, 'te-vegen', ein levemåte bygd på harmoni, respekt, reinleik og ro.
Stikkord
te
fred
ro
harmoni
drikke
drikkekar japansk kultur
«Fredsæle gjennom ein bolle te.»
Sencha, ein japansk grøn te.


«Fredsæle gjennom ein bolle te.»   Soshitsu Sen XV