Ein katastrofe er ei omfattande øydeleggjande hending.Katastrofar


Opphavleg tekst:
«Mankind must put an end to war or war will put an end to mankind.»

Informasjon
Opphav: John F. Kennedy

Kjelde:tale til generalforsamlinga i SN (tale)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1961
Periode: Den kalde krigen
Kontekst: Tale til generalforsamlinga i Sameinte Nasjonar (FN) den 25. september 1961.

Stikkord
krig
katastrofar
trugsmål
ende
menneska
antimetabol
«Menneska må få ein ende på krig, elles vil krig gjera ende på menneska.»
John F. Kennedy, president av USA, tek sovjetleiaren Nikita Khrustsjov i handa i juni 1961.


«Menneska må få ein ende på krig, elles vil krig gjera ende på menneska.»   John F. KennedyTeke frå The Observer den 24. juli 2005.
Opphavleg tekst:
«People in the mountains were hit by black rain and for years they came down with diarrhoea. This is what the atom bomb is: even when you think the worst is over, it comes back to haunt you.»

Informasjon
Opphav: Katsuji Yoshida

Kjelde:The Observer (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2005
Kontekst: Katsuji Yoshida, som var 13 i 1945, har budd heile livet sitt i Nagasaki.

Stikkord
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
katastrofar
plager
diaré
regn
atomvåpen
Nagasaki
«Folka i fjella opplevde det svarte regnet og var plaga av diaré i årevis. Det er dette atombomba er: sjølv når du trur det verste er over, vil ho koma tilbake og plaga deg.»
Åsar i Nagasaki etter atombomba.


«Folka i fjella opplevde det svarte regnet og var plaga av diaré i årevis. Det er dette atombomba er: sjølv når du trur det verste er over, vil ho koma tilbake og plaga deg.»   Katsuji Yoshida