1962 - 1963 - 1964

1963 var eit år i 1960-åra.

Sagt om 1963

endre
Teke frå about.com
Opphavleg tekst:
«1963 is not an end, but a beginning.»

Informasjon
Opphav: Martin Luther King jr.

Kjelde:I Have A Dream (tale)
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1963
Seinare bruk

Sitert i «1963: the defining year of the civil rights movement» av Gary Younge i The Guardian, 7. mai 2013

Stikkord
1963
ende
byrjingar
borgarrettar
menneskerettar
«1963 er ikkje ein ende, men ei byrjing.»
 
Martin Luther King under ein demonstrasjon i 1963.


 

«1963 er ikkje ein ende, men ei byrjing.»   Martin Luther King jr.


Sagt i 1963

endre
Teke frå cnn.com

Informasjon
Opphav: John F. Kennedy (Ted Sorensen)

Kjelde:Ich bin ein Berliner (tale)
År: 1963
Kontekst: Berlin var sidan 1961 blitt delt av Berlinmuren. 26. juni 1963 tala Kennedy med sympati til folkemassen ved rådhuset i Vest-Berlin. Responsen var overveldande.

På flyet ut av Berlin sa han til rådgjevaren og taleskrivaren sin Ted Sorensen at «We'll never have another day like this one as long as we live.» (cnn.com)
Sjå òg
Stikkord
Berlin
John F. Kennedy
tyskarar
amerikanarar
Den kalde krigen
«Ich bin ein Berliner»
 
Kennedy talar på plassen som seinare er blitt kalla John F.Kennedy-plassen.


 

«Ich bin ein Berliner»   John F. KennedyTeke frå wikisource
Opphavleg tekst:
«There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. There are some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. And there are some who say in Europe and elsewhere we can work with the communists. Let them come to Berlin. And there are even a few who say that it is true that communism is an evil system, but it permits us to make economic progress. Lasst sie nach Berlin kommen. Let them come to Berlin.»

Informasjon
Opphav: John F. Kennedy (Ted Sorensen)

Kjelde:Ich bin ein Berliner (tale)

År: 1963
Kontekst: Berlin var sidan 1961 blitt delt av Berlinmuren. 26. juni 1963 tala Kennedy med sympati til folkemassen ved rådhuset i Vest-Berlin.
Sjå òg
Stikkord
Berlin
fridom
kommunisme
Den kalde krigen
«Det er mange menneske i verda som ikkje heilt forstår, eller seier dei ikkje gjer det, kva som er den store skilnaden mellom den frie verda og den kommunistiske verda. Lat dei koma til Berlin. Der er nokon som seier at kommunismen er framtidsbølgja. Lat dei koma til Berlin. Og det er nokon som seier, i Europa og andre stader, at me kan samarbeida med kommunistane. Lat dei koma til Berlin. Og det finst til og med nokre få som seier at det er sant at kommunismen er eit vondt system, men det tillet oss økonomisk framgang. Lasst sie nach Berlin kommen. Lat dei koma til Berlin.»
 
Stikkordkort for Kennedy sin tale.


 

«Det er mange menneske i verda som ikkje heilt forstår, eller seier dei ikkje gjer det, kva som er den store skilnaden mellom den frie verda og den kommunistiske verda. Lat dei koma til Berlin. Der er nokon som seier at kommunismen er framtidsbølgja. Lat dei koma til Berlin. Og det er nokon som seier, i Europa og andre stader, at me kan samarbeida med kommunistane. Lat dei koma til Berlin. Og det finst til og med nokre få som seier at det er sant at kommunismen er eit vondt system, men det tillet oss økonomisk framgang. Lasst sie nach Berlin kommen. Lat dei koma til Berlin.»   John F. Kennedy