Byrjingar

stad der nokon byrjar

«Ferda gjennom porten blir sagt å vera den lengste delen av reisa.» Latinsk ordtak - Marcus Terentius VarroBeginning of Day (2001). Måleri av Lewis Bryden.Teke frå Engelsk Wikipedia, som oppgav Marcus Porcius Cato on Agriculture : Marcus Terentius Varro on Agriculture. W.D. Hooper & H.B. Ash. (translation). Harvard University Press, 1993. Bk. 1, ch. 2
Opphavleg tekst:
«Portam itineri dici longissimam esse.»

Informasjon

Latinsk ordtak Opphav: Marcus Terentius Varro
Kjelde:Res Rusticae (bok)
Opphavleg mål: Latin

Stikkord
reise
lengd
portar
vanskar
byrjingar
«Ferda gjennom porten blir sagt å vera den lengste delen av reisa.»
Romersk port i Perge i Antalya.Teke frå Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Enden verd ofta betre end Byrjingi. (El. Upphavet).»

Informasjon

Norsk ordtak Opphav: Ivar Aasen
Kjelde:Norske Ordsprog (bok)

Stikkord
ende
byrjingar
forbetringar
resultat
«Enden vert ofte betre enn byrjinga.»


«Enden vert ofte betre enn byrjinga.» Norsk ordtak - Ivar Aasen


Opphavleg tekst:
«()(tóu)(shé)(wěi)

虎头蛇尾

hǔ tóu shé wěi»

Informasjon

Kinesisk ordtak


Kontekst: Forklaring frå Thinkingchinese: ‘A ‘tiger beginning’, and a ‘snake ending’’, said for something that begins powerfully and impressively, but ends poorly.

Stikkord
byrjingar
ende
tigrar
slangar
«Tigerstart og slangeende.»


«Tigerstart og slangeende.» Kinesisk ordtak


Teke frå about.com
Opphavleg tekst:
«1963 is not an end, but a beginning.»

Informasjon
Opphav: Martin Luther King jr.

Kjelde:I Have A Dream (tale)
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1963
Seinare bruk

Sitert i «1963: the defining year of the civil rights movement» av Gary Younge i The Guardian, 7. mai 2013

Stikkord
1963
ende
byrjingar
borgarrettar
menneskerettar
«1963 er ikkje ein ende, men ei byrjing.»
Martin Luther King under ein demonstrasjon i 1963.


«1963 er ikkje ein ende, men ei byrjing.»   Martin Luther King jr.
Informasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:«Dan fyrste songen» (dikt)
Den nynorske songskatten (Terje Aarset) (songbok)
Opphavleg mål: Nynorsk
År: 1877
Kontekst: Dette er opninga av «Dan fyrste songen» slik han stod trykt i Fedraheimen 24.11.1877.

Diktet er ofte kjend i nyare språkdrakt:

Den fyrste song eg høyra fekk,
var mor sin song ved vogga;
dei mjuke ord til hjarta gjekk,
dei kunde gråten stogga.
Stikkord
song
mødrer
ord
gråt
barndom
byrjingar
trøyst
vogger

Dan fyrste songen, eg høyra fekk
var mor sin song atmed vogga;
dei mjuke vék til mit hjarta gjekk,
dei kunde gråten min stogga;

'Voggesong' av François Riss.


Dan fyrste songen, eg høyra fekk
var mor sin song atmed vogga;
dei mjuke vék til mit hjarta gjekk,
dei kunde gråten min stogga;

  Per SivleOpphavleg tekst:
«Kjærligheten er Guds første Ord, den første Tanke som sejlet gennem hans Hjærne. Da han sa: Bliv lys! blev det Kjærlighet.»

Informasjon
Opphav: Knut Hamsun

Kjelde:Victoria (roman)
Opphavleg mål: Riksmål
År: 1898

Stikkord
kjærleik
Gud
byrjingar
tankar
lys
skaping Bibelen
«Kjærleiken er Guds første ord, den første tanken som siglde gjennom hjernen hans. Då han sa: Bli lys! blei det kjærleik.»
Del av Education (1890), glasmåleri av Louis Comfort Tiffany og Tiffany Studios, med personleggjeringa av Light - Love - Life i midten.


«Kjærleiken er Guds første ord, den første tanken som siglde gjennom hjernen hans. Då han sa: Bli lys! blei det kjærleik.»   Knut Hamsun
Informasjon
Opphav: Henry Bolingbroke

Kjelde:Letters on Study and Use of History (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1752

Stikkord
nasjonar
menneske
barndom
byrjingar
utvikling
«Nett som menneske har nasjonar sin barndom.»
Hellas framstilt som utskjemt barn i ein gammal vitseteikning.


«Nett som menneske har nasjonar sin barndom.»   Henry Bolingbroke