Kinesiske ordtak

Wikimedia-listeartikkel

Kinesiske ordtak er asiatiske ordtak frå Kina.

Kinesisk ordtak brukt på lappar som amerikanske flygarar over Kina hadde på seg under andre verdskrigen.


Opphavleg tekst:
«(bīng)(dòng)(sān)(chǐ)(fēi)()()(zhī)(hán)
(is+frys+tre+einingar(~fot),ikkje+ein+dags+kulde)»

Informasjon

Kinesisk ordtak


Kontekst: Ordtaket tyder at ein vanleg situasjon ikkje oppstår plutseleg, men som følge av fleire hendingar i førekant.

Stikkord
is
kulde
bakgrunn
følgjer
«Tre fot is kjem ikkje etter éin dags kulde.»
Tjukke istappar.


«Tre fot is kjem ikkje etter éin dags kulde.»


Opphavleg tekst:
«()(shuǐ)(xiāng)(féng) (鱼水相逢 - yú shuǐ xiāng féng)»

Omsett: Engelsk: Fish and water meet each other


Informasjon

Kinesisk ordtak


Kontekst: Ordtaket skildrer eit møte mellom to ting som passar godt saman.

Stikkord
fiskar
vatn
harmoni
møte
«Fisk og vatn møtest.»


«Fisk og vatn møtest.»


Opphavleg tekst:
«()(tóu)(shé)(wěi)

虎头蛇尾

hǔ tóu shé wěi»

Informasjon

Kinesisk ordtak


Kontekst: Forklaring frå Thinkingchinese: ‘A ‘tiger beginning’, and a ‘snake ending’’, said for something that begins powerfully and impressively, but ends poorly.

Stikkord
byrjingar
ende
tigrar
slangar
«Tigerstart og slangeende.»


«Tigerstart og slangeende.»


Opphavleg tekst:
«(láng)(duō)(ròu)(shǎo)

- 狼多肉少

láng duō ròu shǎo»

Informasjon

Kinesisk ordtak


Kontekst: Forklaring frå thinkingchinese.com: 'Many wolves, little meat' - Too many candidates for a limited loot. This idiom is especially relevant in China, when applying for a job, taking an important emam, etc

Stikkord
ulvar
kjøt
manglar
konkurranse
«Mange ulvar, lite kjøt.»


«Mange ulvar, lite kjøt.»


Opphavleg tekst:
«bān mén nòng fǔ

班門弄斧 (tradisjonell skrift)

班门弄斧 (forenkla skrift)»

Informasjon

Kinesisk ordtak


Opphavleg mål: Mandarin, kantonesisk
Kontekst: Brukt til, eller om, ein person som trur han veit noko betre enn ekspertar. Li Ban var ein legendarisk tømmermann som skal ha vore så meisterleg at han mellom anna hogg ut ein føniks i tre som kunne flyga.
Sjå òg
Stikkord
økser
ekspertar
ekspertise
kunnskap
overmot
«Svinga øksa ved Ban si dør.»


«Svinga øksa ved Ban si dør.»