«Reven kan mange ting, men piggsvinet kan éin stor ting.»   Arkhilokhos«Knowledge» (1896) måla av Robert Lewis Reid.Opphavleg tekst:
«πόλλ' οἶδ' ἀλώπηξ, ἐχῖνος ἓν μέγα»

Informasjon
Opphav: Arkhilokhos
Opphavleg mål: Gresk
Seinare bruk

Sitatet er nemnd i Adagia (1500) av Erasmus frå Rotterdam som «Multa novit vulpes, verum echinus unum magnum.»

Det er omtalt i verket The Hedgehog and the Fox (1953) av Isaiah Berlin som «The fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing.» Andre variantar på engelsk er:

  • «The fox knows many things; the hedgehog one great thing.»
  • «The fox knows many tricks; the hedgehog one good one.»
  • «The fox knows many tricks; and the hedgehog only one; but that is the best one of all.»
Stikkord
revar
piggsvin
kunnskap
kvalitet
«Reven kan mange ting, men piggsvinet kan éin stor ting.»
Rev
Teke frå Thief of Time, ISBN 0-552-1480-7 s. 44
Opphavleg tekst:
«He never pays attention, he always knows the answers, and he can never tell you how he knows. We can’t keep thrashing him. He is a bad example to the other pupils. There’s no educating a smart boy.»

Informasjon
Opphav: Terry Pratchett

Kjelde:Thief of Time (roman)
År: 2001

Stikkord
undervising
smartingar
kunnskap
vanskar
«Ein kan ikkje undervisa ein smarting. (...) Han høyrer aldri etter, han veit alltid svaret, og han kan aldri fortelja kvifor han veit.»


«Ein kan ikkje undervisa ein smarting. (...) Han høyrer aldri etter, han veit alltid svaret, og han kan aldri fortelja kvifor han veit.»   Terry PratchettTeke frå Tysk Wikiquote
Opphavleg tekst:
«Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht.»

Informasjon

Tysk ordtak


Opphavleg mål: Tysk

Stikkord
bønder
mat
kunnskap
«Det bonden ikkje kjenner, et han ikkje.»
Lotusrøter, brukt som grønsak i asiatisk mat.


«Det bonden ikkje kjenner, et han ikkje.» Tysk ordtak


Teke frå Sokrates’ forsvarstale ved historie.cappelen.no
Opphavleg tekst:
«Men nå er det på tide å gå herfra, jeg for å dø, dere for å leve. Hvem av oss som går til det beste, det er skjult for enhver, unntatt for gudene.»

Informasjon
Opphav: Sokrates

Periode: Antikken
Kontekst: Avsluttinga av Sokrates sin forsvarstale då han blei dødsdømd.

Stikkord
livet
døden
avskjed
gudar
kunnskap
«No er det på tide å gå herfrå, eg for å dø, de for å leva. Kven av oss som går til det beste, det er skjult for einkvar, bortsett for gudane.»
Frå Sokrates' død av Jacques-Louis David.


«No er det på tide å gå herfrå, eg for å dø, de for å leva. Kven av oss som går til det beste, det er skjult for einkvar, bortsett for gudane.»   SokratesOpphavleg tekst:
«My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people don't know.»

Informasjon
Opphav: Arthur Conan Doyle
gjennom Sherlock Holmes

Kjelde:«The Adventure of the Blue Carbuncle» (novelle)
The Adventures of Sherlock Holmes (1892) (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1892

Stikkord
Sherlock Holmes
oppgåver
kunnskap
«Mitt namn er Sherlock Holmes. Det er min jobb å vita det andre folk ikkje veit.»


«Mitt namn er Sherlock Holmes. Det er min jobb å vita det andre folk ikkje veit.»   Arthur Conan DoyleTeke frå lyricsfreak.com
Opphavleg tekst:

«But only the lonely
Know why
I cry
Only the lonely»


Informasjon
Opphav: Roy Orbison

«Only the Lonely» (song)
År: 1960

Stikkord
einsemd
sorg
gråt
kunnskap
forståing

Men berre dei einsame
veit kvifor
eg gret
berre dei einsame

Solitude ('Einsemd') av Charles Sprague Pearce


Men berre dei einsame
veit kvifor
eg gret
berre dei einsame

  Roy Orbison