Kunst er skapande verksemder som kan ha dekorative eller kjenslemessige uttrykk, og resultatet av slike verksdemder.Kunst

Kunst og levnad

endre
Teke frå "Federico Fellini" Oxford Dictionary of Quotations. by Elizabeth Knowles. Oxford University Press Inc.
Opphavleg tekst:
«All art is autobiographical; the pearl is the oyster's autobiography.»

Informasjon
Opphav: Federico Fellini

Kjelde:Atlantic Monthly December (blad)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1965

Stikkord
sjølvbiografi
kunst
perler
østers
Federico Fellini
«All kunst er sjølvbiografisk; perla er sjølvbiografien til østersen.»


 

«All kunst er sjølvbiografisk; perla er sjølvbiografien til østersen.»   Federico FelliniTeke frå Halldis Moren Vesaas på Nynorsk Wikipedia

Informasjon
Opphav: Halldis Moren Vesaas

Kjelde:Ord over grind (diktsamling)

År: 1965
Kontekst: I forordet til Ord over grind, utvalde dikt (1965).
Sjå òg
Stikkord
skriving
inspirasjon
livnad
livet
dikt
«Dei dikta som gjennom åra 'steg ned' til meg har da òg vore eit slags biprodukt av det å leve.»


 

«Dei dikta som gjennom åra 'steg ned' til meg har da òg vore eit slags biprodukt av det å leve.»   Halldis Moren VesaasTeke frå "Lokale naboer – nasjonale fiender" En storyline om 1905. Ressurshefte for lærere. Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, 2005. Heftet henta sitatet frå Norges musikkhistorie, s. 96
Opphavleg tekst:
«Nu går Året 1905, til Hvile, og jeg skilles fra det i dyb Taknemmelighed, fordi jeg fik opleve det! Og dog: Uden de ungdomsdrømme som dette År har virkeliggjort, havde min Kunst ikke havt sin rette Baggrund.»

Informasjon
Opphav: Edvard Grieg

Kjelde:Norges musikkhistorie (bok)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1905

Stikkord
1905
kunst
inspirasjon
erfaring
draumar
nyttår
«No går året 1905 til kvile, og eg skilst frå det i djup takksemd fordi eg fekk oppleva det! Og likevel: Utan dei ungdomsdraumane som dette året har verkeleggjort, hadde ikkje kunsten min hatt sin rette bakgrunn.»
 
Norsk postkort frå 1905.


 

«No går året 1905 til kvile, og eg skilst frå det i djup takksemd fordi eg fekk oppleva det! Og likevel: Utan dei ungdomsdraumane som dette året har verkeleggjort, hadde ikkje kunsten min hatt sin rette bakgrunn.»   Edvard Grieg


Former for kunst

endre
Opphavleg tekst:
«"Do you know what is meant by poaching?" he asked.


"Poaching? Not really, no."

"It means going up into the woods in the dead of night and coming back with something for the pot. Poachers in other places poach all sorts of different things but around here it's always pheasants."

"You mean stealing them?" I said, aghast.

"We don't look at it that way, " my father said. "Poaching is an art. A great poacher is a great artist."»

Informasjon
Opphav: Roald Dahl

Kjelde:Danny the Champion of the World (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1975
Kontekst: Far til Danny forklarer korleis han ser krypskytteri.

Stikkord
krypskytteri
kunst
jakt
fasanar
tjuveri
«Krypskytteri er ein kunst. Ein stor krypskyttar er ein stor kunstnar.»
 
Pubskilt for «The Landford Poacher»


 

«Krypskytteri er ein kunst. Ein stor krypskyttar er ein stor kunstnar.»   Roald Dahl


Utøving av kunst

endre

Opphavleg tekst:

«More often than not, one meets technicians, nimble keyboardists by profession, who ... indeed astound us with their prowess with ever touching our sensibilities»

Informasjon
Opphav: Carl Philipp Emanuel Bach

Kjelde:Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (essay)
Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1753
Kontekst: Omsett frå tysk Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (1753) til engelsk av William J. Mitchell (1949).

Stikkord
musikk
teknikk
kunst
kjensler
«Svært ofte støyter ein på teknikarar, hendige klaverspelarar av yrke, som vel forbløffer oss med evnene sine, utan nokon gong å røra ved kjenslene våre.»


 

«Svært ofte støyter ein på teknikarar, hendige klaverspelarar av yrke, som vel forbløffer oss med evnene sine, utan nokon gong å røra ved kjenslene våre.»   Carl Philipp Emanuel Bach