Singapore er ein by- og øystat i Søraust-Asia.

Singapore
Opphavleg tekst:
«We decide what is right. Never mind what the people think.»

Informasjon
Opphav: Lee Kuan Yew

Kjelde:The Straits Times, 20 April 1987 (avis)
År: 1987
Kontekst: Sitatet er ofte gjengjeve for å visa til den autoritære fortida til Singapore.

Stikkord
makt
diktatur
demokrati
Singapore
«Me bestemmer kva som er rett. Kva folk meiner har ikkje noko å seia.»


«Me bestemmer kva som er rett. Kva folk meiner har ikkje noko å seia.»   Lee Kuan YewTeke frå History of Singapore ved Engelsk Wikiquote
Opphavleg tekst:
«Singapore shall cease to be a state of Malaysia and shall forever be an independent and sovereign state and nation separate from and independent of Malaysia»

Informasjon
Opphav: Tunku Abdul Rahman
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1965
Periode: 1960-talet
Kontekst: Del av Rahman sin proklamasjon frå 9. august 1965 om utskiljinga av Singapore frå Malaysia.

Stikkord
Singapore
Malaysia
sjølvstende
skilje
«Singapore skal slutta å vera ein stat i Malaysia og skal for alltid bli ein sjølvstendig og suveren stat og nasjon skild frå og sjølvstendig frå Malaysia.»
Skip i hamna i Singapore i 1965.


«Singapore skal slutta å vera ein stat i Malaysia og skal for alltid bli ein sjølvstendig og suveren stat og nasjon skild frå og sjølvstendig frå Malaysia.»   Tunku Abdul RahmanTeke frå Engelsk Wikiquot som oppgav Statecraft: Strategies for a Changing World (2002) New York: HarperCollins. ISBN 0-06-095912-6, s. 118
Opphavleg tekst:
«Singapore's success shows us that:
  • A country's wealth need not depend on natural resources, it may even ultimately benefit from their absence
  • The greatest resource of all is Man
  • What government has to do is to set the framework for human talent to flourish.»

Informasjon
Opphav: Margaret Thatcher

Kjelde:Statecraft: Strategies for a Changing World (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2002

Stikkord
Singapore
menneske
ressursar
«Den største ressursen av alle er Mennesket.»
Singaporiske kvinner av kinesisk og indisk opphav teke på 1950-talet.


«Den største ressursen av alle er Mennesket.»   Margaret Thatcher