2002

år

2001 - 2002 - 2003

2002 var eit år i 2000-åra.

Sagt om 2002Endra

Sagt i 2002Endra

Teke frå IMDB (opphavleg tekst). Omsett til nynorsk og lagt inn på Nynorsk Wikipedia av Knut Borge Hallerake Hakke.
Opphavleg tekst:
«If you weren't smart enough to plan ahead, then doom on you.»

Informasjon
Opphav: Chris Wedge som dronte

Kjelde:Ice Age (film)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2002
Periode: Førhistorisk tid

Stikkord
undergang
framtid
tenking
drontar
ende
fuglar
humor
«Dersom det ikkje er tel i deg til å tenkja framyver, stemner du mot undergangen.»
 
Dronte i glasskap.


«Dersom det ikkje er tel i deg til å tenkja framyver, stemner du mot undergangen.»   Chris Wedge som dronte  frå Ice Age