1986 - 1987 - 1988

1987 var eit år i 1980-åra.

Sagt om 1987

endre

Sagt i 1987

endre
Teke frå cnn.com
Opphavleg tekst:
«Mr. Gorbachev, tear down this wall!»

Informasjon
Opphav: Ronald Reagan

Kjelde:Brandenburg Gate (tale)

År: 1987
Kontekst: Berlin var sidan 1961 blitt delt av Berlinmuren.
Sjå òg
Stikkord
Berlin
Berlinmuren
skilje
ende
Den kalde krigen
Mikhail Gorbatsjov
«Herr Gorbatsjov, riv ned denne muren!»
 
Ronald Reagan talar ved Berlinmuren på Brandenburger Tor.


 

«Herr Gorbatsjov, riv ned denne muren!»   Ronald ReaganOpphavleg tekst:
«There is no such thing as society. There is living tapestry of men and women and people and the beauty of that tapestry and the quality of our lives will depend upon how much each of us is prepared to take responsibility for ourselves and each of us prepared to turn round and help by our own efforts those who are unfortunate.

(Interview 23 September 1987, as quoted in by Douglas Keay, Woman's Own, 31 October 1987, pp. 8–10. )

They're casting their problem on society. And, you know, there is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families. And no government can do anything except through people, and people must look to themselves first. It's our duty to look after ourselves and then, also to look after our neighbour. People have got the entitlements too much in mind, without the obligations, because there is no such thing as an entitlement unless someone has first met an obligation

(transcript of the interview at the Margaret Thatcher Foundation website)»

Informasjon
Opphav: Margaret Thatcher

Kjelde:Aids, education and the year 2000! (artikkel)
Woman's Own (tidsskrift)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1987

Stikkord
samfunn
individ
«Det finst ikkje noko slikt som 'samfunnet'.»
 
Margaret Thatcher i 1988.


 

«Det finst ikkje noko slikt som 'samfunnet'.»   Margaret ThatcherOpphavleg tekst:
«We decide what is right. Never mind what the people think.»

Informasjon
Opphav: Lee Kuan Yew

Kjelde:The Straits Times, 20 April 1987 (avis)
År: 1987
Kontekst: Sitatet er ofte gjengjeve for å visa til den autoritære fortida til Singapore.

Stikkord
makt
diktatur
demokrati
Singapore
«Me bestemmer kva som er rett. Kva folk meiner har ikkje noko å seia.»


 

«Me bestemmer kva som er rett. Kva folk meiner har ikkje noko å seia.»   Lee Kuan YewTeke frå en.wikiquote
Opphavleg tekst:
«Men need history; it helps them to have an idea of who they are. But history, like sanctity, can reside in the heart; it is enough that there is something there.»

Informasjon
Opphav: V.S. Naipaul

Kjelde:The Ceremony of Farewell (kapittel)
The Enigma of Arrival (bok)
År: 1987
Kontekst: Vintage, 1988, ISBN 0-394-75760-2

Stikkord
folk
historie
identitet
«Menneske treng historie, det hjelper dei til å ha ein ide om kven dei er.»


 

«Menneske treng historie, det hjelper dei til å ha ein ide om kven dei er.»   V.S. NaipaulTeke frå Edmund Blackadder, «Nob and Nobility» i serie 3, Blackadder the Third. tv.com
Opphavleg tekst:
«Blackadder: Do you speak English?

Fru-Fru: A little.

Blackadder: Yes, when you say 'a little', what exactly do you mean? I mean, can we talk, or are we going to spend the rest of the afternoon asking each other the way to the beach in very loud voices?»

Informasjon
Opphav: Rowan Atkinson som Edmund Blackadder

Kjelde:Blackadder (fjernsynsserie)
År: 1987

Stikkord
samtale
språk
kommunikasjon
forståing
engelsk
humor

Blackadder
turisme
strender

«Når du seier du kan 'litt engelsk', nøyaktig kva meiner du? Kan me snakka saman, eller skal me tilbringa resten av ettermiddagen med å spørja kvarandre høgrøsta om vegen til stranda?»
 
Engländer in der Campagna. Måleri av Carl Spitzweg frå rundt 1845.


 

«Når du seier du kan 'litt engelsk', nøyaktig kva meiner du? Kan me snakka saman, eller skal me tilbringa resten av ettermiddagen med å spørja kvarandre høgrøsta om vegen til stranda?»   Rowan Atkinson som Edmund Blackadder  frå Blackadder