Berlinmuren var eit stengsel reist i Berlin i 1961 av styresmaktene i Aust-Tyskland.

Berlinmuren under bygging i 1961.
Teke frå wikisource
Opphavleg tekst:
«Freedom has many difficulties and democracy is not perfect, but we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us.»

Informasjon
Opphav: John F. Kennedy (Ted Sorensen)

Kjelde:Ich bin ein Berliner (tale)

År: 1963
Kontekst: Berlin var sidan 1961 blitt delt av Berlinmuren. 26. juni 1963 tala Kennedy med sympati til folkemassen ved rådhuset i Vest-Berlin.
Sjå òg
Stikkord
Berlinmuren
fridom
demokrati
kommunisme
Den kalde krigen
«Fridom har mange vanskar og demokrati er ikkje perfekt, men me har aldri reist ein mur for å halda folket vårt inne, for å hindra dei frå å forlata oss.»
President Kennedy ser på Berlinmuren frå ei opphøging.


«Fridom har mange vanskar og demokrati er ikkje perfekt, men me har aldri reist ein mur for å halda folket vårt inne, for å hindra dei frå å forlata oss.»   John F. KennedyTeke frå cnn.com
Opphavleg tekst:
«Mr. Gorbachev, tear down this wall!»

Informasjon
Opphav: Ronald Reagan

Kjelde:Brandenburg Gate (tale)

År: 1987
Kontekst: Berlin var sidan 1961 blitt delt av Berlinmuren.
Sjå òg
Stikkord
Berlin
Berlinmuren
skilje
ende
Den kalde krigen
Mikhail Gorbatsjov
«Herr Gorbatsjov, riv ned denne muren!»
Ronald Reagan talar ved Berlinmuren på Brandenburger Tor.


«Herr Gorbatsjov, riv ned denne muren!»   Ronald Reagan