Blackadder er ein britisk komiserie med handling frå britisk historie.

Frå Blackadder II (1986)

endre
Teke frå Edmund Blackadder, «Head» i serie 2, Blackadder II
Opphavleg tekst:
«Yes, you are to be... you are to be congratulated, my friend. We live in an age where illness and deformity are commonplace, and yet, Ploppy, you are, without a doubt, the most repulsive individual I've ever met. I would shake your hand, but I fear it would come off.»

Omsett: Me lever i ei tid der sjukdom og skavankar er vanlege, og likevel, Ploppy, er du, utan tvil, det mest fråstøytande individet eg nokon sinne har møtt. Eg ville ha tatt deg i handa om eg ikkje frykta at ho kom til å falla av.


Informasjon
Opphav: Rowan Atkinson som Edmund Blackadder

Kjelde:Blackadder (fjernsynsserie)
År: 1986

Stikkord
mellomalderen
sjukdom
lyter
hender
handhelsing
Blackadder
humor
ekkelt
«Eg ville ha tatt deg i handa om eg ikkje frykta at ho kom til å falla av.»
 
Krøplingar måla av Pieter Bruegel den eldre i 1568.


 

«Eg ville ha tatt deg i handa om eg ikkje frykta at ho kom til å falla av.»   Rowan Atkinson som Edmund Blackadder , 1986


Opphavleg tekst:
«Blackadder: Look at this, what is it?

Baldrick: I'm surprised you've forgotten my lord.

Blackadder: I haven't forgotten, it's a rhetorical question.

Baldrick: Nah, it's a potato.

Blackadder: To you, it's a potato. To me, it's a potato. But to Sir Walter bloody Raleigh, it's fine carriages, luxury estates and as many girls as his tongue can cope with! He's making a fortune out of the things: people are smoking them, building houses out of them... they'll be eating them next!»

Informasjon
Opphav: Rowan Atkinson som Edmund Blackadder

Kjelde:Blackadder (fjernsynsserie)
Episoden «Potato» i serie 2, Blackadder II
År: 1986

Stikkord
poteter
rikdom
nytte
Blackadder
humor
«For deg er det ei potet. For meg er det ei potet. Men for Sir Walter jævla Raleigh er det fine vogner, luksuseigedommar og så mange jenter tunga hans orker! Han tener ein formue på sakene: Folk røyker dei, bygger hus av dei - snart vil dei vel til og med eta dei!»


 

«For deg er det ei potet. For meg er det ei potet. Men for Sir Walter jævla Raleigh er det fine vogner, luksuseigedommar og så mange jenter tunga hans orker! Han tener ein formue på sakene: Folk røyker dei, bygger hus av dei - snart vil dei vel til og med eta dei!»   Rowan Atkinson som Edmund Blackadder , 1986


Frå Blackadder the Third (1987)

endre
Teke frå Edmund Blackadder, «Dish and Dishonesty» i serie 3, Blackadder the Third
Opphavleg tekst:
«Marvellous thing, democracy! Look at Manchester. Population 60,000, electoral roll 3.»

Informasjon
Opphav: Rowan Atkinson som Edmund Blackadder

Kjelde:Blackadder (fjernsynsserie)
År: 1987

Stikkord
demokrati
politikk
Manchester
manntal
folketal
humor
Blackadder
«Demokrati er ein framifrå ting! Ta Manchester. Folketal 60 000, manntal 3.»


 

«Demokrati er ein framifrå ting! Ta Manchester. Folketal 60 000, manntal 3.»   Rowan Atkinson som Edmund Blackadder , 1987


Teke frå Edmund Blackadder, «Nob and Nobility» i serie 3, Blackadder the Third. tv.com
Opphavleg tekst:
«Blackadder: Do you speak English?

Fru-Fru: A little.

Blackadder: Yes, when you say 'a little', what exactly do you mean? I mean, can we talk, or are we going to spend the rest of the afternoon asking each other the way to the beach in very loud voices?»

Informasjon
Opphav: Rowan Atkinson som Edmund Blackadder

Kjelde:Blackadder (fjernsynsserie)
År: 1987

Stikkord
samtale
språk
kommunikasjon
forståing
engelsk
humor

Blackadder
turisme
strender

«Når du seier du kan 'litt engelsk', nøyaktig kva meiner du? Kan me snakka saman, eller skal me tilbringa resten av ettermiddagen med å spørja kvarandre høgrøsta om vegen til stranda?»
 
Engländer in der Campagna. Måleri av Carl Spitzweg frå rundt 1845.


 

«Når du seier du kan 'litt engelsk', nøyaktig kva meiner du? Kan me snakka saman, eller skal me tilbringa resten av ettermiddagen med å spørja kvarandre høgrøsta om vegen til stranda?»   Rowan Atkinson som Edmund Blackadder , 1987