«Kom i hug at vi alle er medskyldige i alt som hender i kring oss»   Olav DuunSamfunnTeke frå Henta frå «Olav Duun» på Bokmålswikipedia
Opphavleg tekst:
«Vi skapar lagnaden vår i vårt bilete, og andre skaper ettermælet vårt i sitt bilete. Kven er vi så? Vi er eitt for ein og noko anna for ein annan. Kva er stjerna på himmelen? Ein prikk for Per og Pål, men ei veldig sol for andre. Men det var det eg meinte, at ber vi lagnaden vår, da kan vi bera order om han og. --- Men kom i hug at vi alle er medskyldige i alt som hender i kring oss»

Informasjon
Opphav: Olav Duun

Kjelde:Ettermæle (roman)
År: 1932
Periode: Mellomkrigstida

Stikkord
skuld
ansvar
samfunn
«Kom i hug at vi alle er medskyldige i alt som hender i kring oss»
Opphavleg tekst:
«There is no such thing as society. There is living tapestry of men and women and people and the beauty of that tapestry and the quality of our lives will depend upon how much each of us is prepared to take responsibility for ourselves and each of us prepared to turn round and help by our own efforts those who are unfortunate.

(Interview 23 September 1987, as quoted in by Douglas Keay, Woman's Own, 31 October 1987, pp. 8–10. )

They're casting their problem on society. And, you know, there is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families. And no government can do anything except through people, and people must look to themselves first. It's our duty to look after ourselves and then, also to look after our neighbour. People have got the entitlements too much in mind, without the obligations, because there is no such thing as an entitlement unless someone has first met an obligation

(transcript of the interview at the Margaret Thatcher Foundation website)»

Informasjon
Opphav: Margaret Thatcher

Kjelde:Aids, education and the year 2000! (artikkel)
Woman's Own (tidsskrift)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1987

Stikkord
samfunn
individ
«Det finst ikkje noko slikt som 'samfunnet'.»
Margaret Thatcher i 1988.


«Det finst ikkje noko slikt som 'samfunnet'.»   Margaret Thatcher