Me bestemmer kva som er rett. Kva folk meiner har ikkje noko å seia.


Opphavleg tekst:
«We decide what is right. Never mind what the people think.»

Informasjon
Opphav: Lee Kuan Yew

Kjelde:The Straits Times, 20 April 1987 (avis)
År: 1987
Kontekst: Sitatet er ofte gjengjeve for å visa til den autoritære fortida til Singapore.

Stikkord
makt
diktatur
demokrati
Singapore
«Me bestemmer kva som er rett. Kva folk meiner har ikkje noko å seia.»
«Me bestemmer kva som er rett. Kva folk meiner har ikkje noko å seia.»   Lee Kuan Yew