Teke frå Wikiquote som oppgav George MacDonald and His Wife av Greville MacDonald, sonen til MacDonald.
Opphavleg tekst:
«I firmly believe people have hitherto been a great deal too much taken up about doctrine and far too little about practice. The word doctrine, as used in the Bible, means teaching of duty, not theory. I preached a sermon about this. We are far too anxious to be definite and to have finished, well-polished, sharp-edged systems - forgetting that the more perfect a theory about the infinite, the surer it is to be wrong, the more impossible it is to be right.»

Informasjon
Opphav: George MacDonald

Kjelde:Brev frå George MacDonald til faren
George MacDonald and His Wife (biografi)

Stikkord
kristendom
doktriner
handlingar
tru
kristen utøving
plikt
«Eg trur sterkt at folk til no har vore mykje for opptekne av doktrine og for lite av utøving.»


«Eg trur sterkt at folk til no har vore mykje for opptekne av doktrine og for lite av utøving.»   (brev frå George MacDonald til faren)Opphavleg tekst:
«Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.»

Informasjon
Opphav: Virginia Woolf

Kjelde:Mrs. Dalloway (roman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1925
Periode: Mellomkrigstida
Sitattype: Førstelinje
Kontekst: Opningslinja i romanen Mrs. Dalloway.

Stikkord
blomar
handlingar
handel
sjølv
kvinner
«Fru Dalloway sa ho ville kjøpa blomane sjølv.»


«Fru Dalloway sa ho ville kjøpa blomane sjølv.»   Virginia WoolfOpphavleg tekst:
«Crime is terribly revealing. Try and vary your methods as you will; your tastes, your habits, your attitude of mind, and your soul is revealed by your actions.»

Informasjon
Opphav: Agatha Christie

Kjelde:The ABC Murders (roman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1936
Periode: Mellomkrigstida
Kontekst: Kapittel 17

Stikkord
avsløring
kriminalitet
identitet
handlingar
sjel
vanar
sinn
smak
«Kriminalitet er særs avslørande. Prøv å variera metodane dine som du vil, smaken din, vanane dine, sinnsstemminga di og sjela di blir avslørt gjennom handlingane dine.»
Illustrasjon som viser rekonstruksjonen av dødsfallet til politikaren og historikaren Gabriel Syveton i 1904.


«Kriminalitet er særs avslørande. Prøv å variera metodane dine som du vil, smaken din, vanane dine, sinnsstemminga di og sjela di blir avslørt gjennom handlingane dine.»   Agatha Christie