«Kriminalitet er særs avslørande. Prøv å variera metodane dine som du vil, smaken din, vanane dine, sinnsstemminga di og sjela di blir avslørt gjennom handlingane dine.»   Agatha Christie«Crime Scene, Do Not Cross«Opphavleg tekst:
«Crime is terribly revealing. Try and vary your methods as you will; your tastes, your habits, your attitude of mind, and your soul is revealed by your actions.»

Informasjon
Opphav: Agatha Christie

Kjelde:The ABC Murders (roman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1936
Periode: Mellomkrigstida
Kontekst: Kapittel 17

Stikkord
avsløring
kriminalitet
identitet
handlingar
sjel
vanar
sinn
smak
«Kriminalitet er særs avslørande. Prøv å variera metodane dine som du vil, smaken din, vanane dine, sinnsstemminga di og sjela di blir avslørt gjennom handlingane dine.»
Illustrasjon som viser rekonstruksjonen av dødsfallet til politikaren og historikaren Gabriel Syveton i 1904.
Opphavleg tekst:
«Punishment is the last and least effective instrument in the hands of the legislator for the prevention of crime.»

Informasjon
Opphav: John Ruskin

Kjelde:Notes on the General Principles of Employment for the Destitute and Criminal Classes (bok)
År: 1868
Periode: Viktoriatida

Stikkord
kriminalitet
straff
verkemiddel
hindringar
den lovgjevande makta
«Straff er det siste og minst effektive instrumentet i handet til lovgjevaren for å hindra kriminalitet.»


«Straff er det siste og minst effektive instrumentet i handet til lovgjevaren for å hindra kriminalitet.»   John Ruskin