Far, i dine hender gjev eg mi ånd!


Teke frå Luk 23,46 ved bibel.no og Jesu sju ord på krossen

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)

Lukasevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Orda i Lukasevangeliet vert i kristen tradisjon rekna som dei aller siste orda Jesus sa medan han hang på krossen.
Sjå òg
Stikkord
overgjeving
Jesus
hender
ånd
fedrar
Gud
krossfestinga av Jesus
Jesu sju ord på krossen
«Far, i dine hender gjev eg mi ånd!»
«Far, i dine hender gjev eg mi ånd!» (Tillagt Jesus)