Far, tilgjev dei, for dei veit ikkje kva dei gjer.


Teke frå Luk. 23,34 ved bibel.no

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Lukasevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk

Stikkord
fedrar
tilgjeving
ukunne
krossfestinga av Jesus
Jesus
Gud
Jesu sju ord på krossen
«Far, tilgjev dei, for dei veit ikkje kva dei gjer.»
'Golgata' (1630) av Anthony van Dyck
«Far, tilgjev dei, for dei veit ikkje kva dei gjer.» (Tillagt Jesus)