Latter er ein høgrøsta, gjenteken lyd laga for å visa at ein morer seg over noko.Latter


Teke frå Halldis Moren Vesaas på Nynorsk Wikipedia

Informasjon
Opphav: Halldis Moren Vesaas

Kjelde:«Einsamflygar» (dikt)
År: 1957

Stikkord
einsemd
latter
fuglar
vind
hjelpeløyse

Barn, ikkje le av den fuglen
som flaksar så hjelpelaust av stad.
Vinden har skilt han frå dei andre...

Måleri av Matsumura Goshun, ca. 1800


Barn, ikkje le av den fuglen
som flaksar så hjelpelaust av stad.
Vinden har skilt han frå dei andre...

  Halldis Moren VesaasTeke frå Laughter i Engelsk Wikiquote

Informasjon

Europeisk ordtak, også dansk, engelsk, tysk, italiensk
Kjelde:Hoyt's New Cyclopedia Of Practical Quotations (bok)
Opphavleg mål: Norsk

År: 1922
Sjå òg
Stikkord
latter
tilfredsstilling
ende
«Den som ler sist, ler best.»


«Den som ler sist, ler best.» Europeisk ordtak


Teke frå Laughter i Engelsk Wikiquote
Opphavleg tekst:
«Better the last smile than the first laughter.»

Informasjon

Engelsk ordtak
Kjelde:John Ray, A Compleat Collection of English Proverbs
Hoyt's New Cyclopedia Of Practical Quotations

År: 1798
Sjå òg
Stikkord
latter
smil
samanlikningar
ende
«Betre det siste smilet enn den første latteren.»
Måleri av Frans Hals


«Betre det siste smilet enn den første latteren.» Engelsk ordtak