Italienske ordtak

Wikimedia-listeartikkel

Italienske ordtak er europeiske ordtak utbreidde i Italia.

Teke frå Roma ved italienske Wikifrasar
Opphavleg tekst:
«Tutte le strade portano a Roma.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
Roma
vegar
«Alle vegar fører til Roma.»
 
Romarveg til Roma.


 

«Alle vegar fører til Roma.»Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk
Kontekst: Eit vanleg uttrykk under sameininga av Italia (1840- og 1850-åra).

Stikkord
Italia
italiensk historie
sameininga av Italia
«Italia vil passa seg sjølv.»


 

«Italia vil passa seg sjølv.»

Teke frå Yorkshire Post, Rural Affairs s. 2 og Concise dictionary of European proverbs av Emanuel Strauss
Opphavleg tekst:
«A year of snow, a year of plenty.

A snow year, a rich year.
Schneejahr, reich Jahr.
Année neigeuse, année fructueuse.
Ano nevoso, ano abundoso.

Anno nevoso, anno fruttuoso.»

Informasjon

Engelsk ordtak, også fransk, spansk, portugisisk, italiensk


Opphavleg mål: Engelsk, fransk
Sjå òg
Stikkord
snø
overflod
vêrteikn
år
følgjer
«Eit år med snø, eit år med overflod.»
 
Eit år med snø.


 

«Eit år med snø, eit år med overflod.» Engelsk ordtak


Teke frå Concise dictionary of European proverbs av Emanuel Strauss
Opphavleg tekst:
«Under water famine, under snow bread.
Sott'acqua di fame e sotto la neve di pane»

Informasjon

Engelsk ordtak, også italiensk

Sjå òg
Stikkord
brød
snø
svolt
vatn
vêrteikn
optimisme
pessimisme
regn
«Under vatn svolt, under snø brød.»
 
Stor snøstjerne i snøen.


 

«Under vatn svolt, under snø brød.» Engelsk ordtak


Opphavleg tekst:
«La gallina nera fa l'uovo bianco.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk
Sjå òg
Stikkord
egg
høner
svart
kvitt
«Den svarte høna legg kvite egg.»
 
Fransk propagandaplakat frå første verdskrigen.


 

«Den svarte høna legg kvite egg.»


Opphavleg tekst:
«Prima di rompere l'uovo, bisogna aver pronto il pane e il sale.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
egg
mat
brød
salt
førebuing
«Før du kakkar egget, treng du ha klar brød og salt.»
 
Eggerett på Mandeville Restaurant.


 

«Før du kakkar egget, treng du ha klar brød og salt.»


Opphavleg tekst:
«Meglio l'uovo oggi che la gallina domani.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
egg
høner
notida
i dag
i morgon
framtid
framtida
samanlikningar
«Heller egget i dag enn høna i morgon.»
 
Lita jente med egg. Måleri frå 1800-talet.


 

«Heller egget i dag enn høna i morgon.»

Handling

endre
Opphavleg tekst:
«A correre e cagare ci si immerda i garretti.
A corar e cagar as s'immerda i garit. (Ferrara-dialekt)»

Informasjon

Italiensk ordtak


Kontekst: Å gjera to ting på ein gong kan føra til problem.

Stikkord
springing
skit
føter
hælar
«Å springa og skita gjev skit på hælane.»


 

«Å springa og skita gjev skit på hælane.»


Opphavleg tekst:
«Molti fan la guerra per un uovo e lasciano intanto scappar la gallina.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
egg
høner
krig
meiningsløyse
«Mange krigar om eit egg mens dei let høna sleppa unna.»
 
Sebright-høne på grein.


 

«Mange krigar om eit egg mens dei let høna sleppa unna.»


Opphavleg tekst:
«La vittoria trova cento padri, e nessuno vuole riconoscere l'insuccesso.»

Informasjon

Italiensk ordtak
Kjelde:The Oxford Dictionary of Proverbs (bok)


Kontekst: (henta frå The Oxford Dictionary of Proverbs, 2008)
Sjå òg
Stikkord
suksess
sigrar
resultat
skryt
fadesar
«Sigeren har hundre fedrar, men ingen vil vedkjenna seg fiaskoen.»


 

«Sigeren har hundre fedrar, men ingen vil vedkjenna seg fiaskoen.»