Svart er fargen ein får når nær alt synleg lys vert absorbert, i motsetnad til kvit, som ein får når alt synleg lys vert reflektert.Svart høne med kyllingar. Måleri av Beniamino Parlagreco.


Teke frå Studies in the Logic of Confirmation (I.) Mind, New Series, Vol. 54, No. 213 (Jan., 1945), pp. 1-26 (p. 11)
Opphavleg tekst:
«All ravens are black.»

Informasjon
Opphav: Carl Gustav Hempel
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1945
Kontekst: Del av Hempels logiske paradoks.
Sjå òg
Stikkord
ramnar
svart
generalisering

logikk

«Alle ramnar er svarte.»


«Alle ramnar er svarte.»   Carl Gustav Hempel«Det er ikkje ramn alt som har svarte fjør.»
Svart svane. (Foto: Jenni Ahonen)


«Det er ikkje ramn alt som har svarte fjør.» Norsk ordtak - Ivar Aasen


Opphavleg tekst:
«La gallina nera fa l'uovo bianco.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk
Sjå òg
Stikkord
egg
høner
svart
kvitt
«Den svarte høna legg kvite egg.»
Fransk propagandaplakat frå første verdskrigen.


«Den svarte høna legg kvite egg.» Italiensk ordtak