Å springa og skita gjev skit på hælane.


Opphavleg tekst:
«A correre e cagare ci si immerda i garretti.
A corar e cagar as s'immerda i garit. (Ferrara-dialekt)»

Informasjon

Italiensk ordtak


Kontekst: Å gjera to ting på ein gong kan føra til problem.

Stikkord
springing
skit
føter
hælar
«Å springa og skita gjev skit på hælane.»
«Å springa og skita gjev skit på hælane.» Italiensk ordtak