Morgon er den første delen av dagen og tek til ved soloppgang, eller frå rundt klokka 4-6.Soloppgang over Atlanterhavet i Florida


Teke frå "Rain" i The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.
Opphavleg tekst:
«Rain before seven, fine before eleven ‘Rain before seven, shine before eleven,’ is one of the most trustworthy of all country saws. Spectator 452, 20 Mar. 1909»

Informasjon

Engelsk ordtak


Stikkord
regn
opphald
morgonar
solskin
vêrteikn
optimisme
«Regn før sju, sol før elleve.»
Morgonsol etter regn i Somerset i England.


«Regn før sju, sol før elleve.» Engelsk ordtak


Opphavleg tekst:
«Aftonrodnad ger vacker natt. Morgonrodnad vatten i hatt.»

Informasjon

Svensk ordtak, også finsk


Kontekst: Eit vêrteikn som varsler opphald ved raud solnedgang, men regn ved raud soloppgang.
Sjå òg
Stikkord
raudt
himmel
natt
regn
vêrteikn
hattar
morgonar
«Aftanraude gjev vakker natt. Morgonraude gjev vatn i hatt.»
Raude morgonskyer.


«Aftanraude gjev vakker natt. Morgonraude gjev vatn i hatt.» Svensk ordtak


Opphavleg tekst:

«Like a red morn, that ever yet betoken'd
Wreck to the seaman, tempest to the field,
Sorrow to shepherds, woe unto the birds,
Gusts and foul flaws to herdmen and to herds.»


Informasjon
Opphav: William Shakespeare
Kjelde:«Venus and Adonis» (dikt)
Kontekst: Knytt til eit engelsk ordtak som speler på Matteus 16:2–3: When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red. And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and louring.
Sjå òg
Stikkord
morgonar
raudt
varsel
gjetarar
sjøfolk
forlis
storm
vêrteikn
buskap
fuglar

Som ein raud morgon, som alltid har tydd
Forlis for ein sjømann, storm for ei eng
Sorg for ein gjetar, ulukke for fugl
Vind og vondtid for passarar og kyr.

Raude kveldsskyer.


Som ein raud morgon, som alltid har tydd
Forlis for ein sjømann, storm for ei eng
Sorg for ein gjetar, ulukke for fugl
Vind og vondtid for passarar og kyr.

  William Shakespeare