Irske ordtak

Wikimedia-listeartikkel

Irske ordtak er europeiske ordtak knytte til Irland.


Teke frå ulike kjelder, sjå tekst.
Opphavleg tekst:
«Fleire:

Informasjon

Irsk ordtak


Stikkord
tid
travelheit
signingar
«Eg har knapt hatt tid til å signa meg.»


«Eg har knapt hatt tid til å signa meg.»