Thomas Overbury

britisk poet

Thomas Overbury (1581-1613) var ein engelsk forfattar.

Sitat av Overbury

endre
Opphavleg tekst:
«Beauty is only skin deep»

Informasjon
Opphav: Thomas Overbury
Opphavleg mål: Engelsk
Engelsk ordtak

År: 1613
Kontekst: Eldste bruken av utsegna kjem frå Sir Thomas Overbury i 1613:

All the carnall beauty of my wife, Is but skin deep.
Stikkord
venleik
djupne
utsjånad
hud
forgjengelegdom
«Venleik stikk ikkje djupare enn huda.»
 
Vanitas frå Physiognomische Fragmente (1775-78) av Johann Caspar Lavater


 

«Venleik stikk ikkje djupare enn huda.»