Legg deg med hundar, stå opp med lopper.


Opphavleg tekst:
«Lie down with dogs, wake up with fleas.


Variant: Lie down with dogs and rise with fleas.»

Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk
Kontekst: Forklaringar:

  • Dårlege vanar smitter.
  • Ein kan få dårleg rykte av å ha med dårlege folk å gjera.
Stikkord
hundar
lopper
rykte
smitte
vanar
«Legg deg med hundar, stå opp med lopper.»
Kvinne med hund i senga leiter etter lopper. Måleri av Giuseppe Maria Crespi frå 1720-åra.
«Legg deg med hundar, stå opp med lopper.» Engelsk ordtak