Ettermæle

en avdøds omdømmeTeke frå Den burtkomne Faderen på Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Men fullt tykjest me ikkje ha gjort Rett for Live vaart, utan me fær gjort noko som varer. Me byggjer Kongerike og Pyramidar og Babelstaarn; me finn nye Land, nye Gogner, nye Truer og Tankeformer. Me vil i desse vaare Verk leva til alle Tider; daa fyrst er me fornøgde med Live vaart.»

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899

Stikkord
livet
ettermæle
pyramidar
Babels tårn
livsverk
«Men fullt tykkjest me ikkje ha gjort rett for livet vårt, utan me fær gjort noko som varer. Me byggjer kongerike og pyramidar og babelstårn; me finn nye land, nye innretningar, nye truer og tankeformer. Me vil i desse våre verk leva til alle tider; då fyrst er me fornøgde med livet vårt.»


«Men fullt tykkjest me ikkje ha gjort rett for livet vårt, utan me fær gjort noko som varer. Me byggjer kongerike og pyramidar og babelstårn; me finn nye land, nye innretningar, nye truer og tankeformer. Me vil i desse våre verk leva til alle tider; då fyrst er me fornøgde med livet vårt.»   Arne GarborgTeke frå «Olav Duun» på Bokmålswikipedia
Opphavleg tekst:
«Vi skapar lagnaden vår i vårt bilete, og andre skaper ettermælet vårt i sitt bilete. Kven er vi så? Vi er eitt for ein og noko anna for ein annan. Kva er stjerna på himmelen? Ein prikk for Per og Pål, men ei veldig sol for andre. Men det var det eg meinte, at ber vi lagnaden vår, da kan vi bera order om han og. --- Men kom i hug at vi alle er medskyldige i alt som hender i kring oss»

Informasjon
Opphav: Olav Duun

Kjelde:Ettermæle (roman)
År: 1932
Periode: Mellomkrigstida

Stikkord
lagnad
ansvar
ettermæle
«Vi skapar lagnaden vår i vårt bilete, og andre skaper ettermælet vårt i sitt bilete.»
Skjebnen i eigne hender.


«Vi skapar lagnaden vår i vårt bilete, og andre skaper ettermælet vårt i sitt bilete.»   Olav Duun