Lagnad eller skjebne viser til framtidshendingar som allereie ligg fast.Lagnad


Teke frå «Olav Duun» på Bokmålswikipedia
Opphavleg tekst:
«Vi skapar lagnaden vår i vårt bilete, og andre skaper ettermælet vårt i sitt bilete. Kven er vi så? Vi er eitt for ein og noko anna for ein annan. Kva er stjerna på himmelen? Ein prikk for Per og Pål, men ei veldig sol for andre. Men det var det eg meinte, at ber vi lagnaden vår, da kan vi bera order om han og. --- Men kom i hug at vi alle er medskyldige i alt som hender i kring oss»

Informasjon
Opphav: Olav Duun

Kjelde:Ettermæle (roman)
År: 1932
Periode: Mellomkrigstida

Stikkord
lagnad
ansvar
ettermæle
«Vi skapar lagnaden vår i vårt bilete, og andre skaper ettermælet vårt i sitt bilete.»
Skjebnen i eigne hender.


«Vi skapar lagnaden vår i vårt bilete, og andre skaper ettermælet vårt i sitt bilete.»   Olav DuunOpphavleg tekst:
«"It is Fate that I am here," persisted George. "But you can call it Italy if it makes you less unhappy."»

Informasjon
Opphav: E.M. Forster

Kjelde:A Room With a View (roman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1908
Kontekst: Frå kapitttel 12.

Stikkord
lagnad
Italia
«'Det er lagnad at eg er her,' insisterte George, 'men du kan kalla det Italia om det gjer deg mindre ille til mote.'»


«'Det er lagnad at eg er her,' insisterte George, 'men du kan kalla det Italia om det gjer deg mindre ille til mote.'»   E.M. Forster