The problem with people who have no vices


Opphavleg tekst:
«The problem with people who have no vices is that generally you can be pretty sure they're going to have some pretty annoying virtues.»

Informasjon

Tillagt Elizabeth Taylor
Kjelde:The Seven Deadly Sins (bok)
Opphavleg mål: Engelsk

Stikkord
dygder
laster
eigenskapar
irritasjon
«Problemet med folk som ikkje har nokre laster er at som regel kan du vera ganske trygg på at dei har nokre temmeleg irriterande dygder.»
«Problemet med folk som ikkje har nokre laster er at som regel kan du vera ganske trygg på at dei har nokre temmeleg irriterande dygder.» (Tillagt Elizabeth Taylor)