Teke frå Til ettertanke

Informasjon
Opphav: Tor Jonsson

Kjelde:«Ordet» (dikt)
Opphavleg mål: Nynorsk

Stikkord
ord
under
hugs

Men hugse det bør vi:
Eit ord er eit under.


Men hugse det bør vi:
Eit ord er eit under.