Det som er spesielt ved gamalosten, er det høge innhaldet av iso-valeriansyre


Teke frå nb.no

Informasjon
Opphav: John Moberg

Kjelde:Gamalosten (bok)
År: 1987

Stikkord
ost
kjemiske stoff
eigenskapar
sveitte
«Det som er spesielt ved gamalosten, er det høge innhaldet av iso-valeriansyre [...], ein komponent ein m.a. finn i fotsveitte.»
«Det som er spesielt ved gamalosten, er det høge innhaldet av iso-valeriansyre [...], ein komponent ein m.a. finn i fotsveitte.»   John Moberg