Drøymar av draumar, fødd før mi tid


Opphavleg tekst:

«Dreamer of dreams, born out of my due time,
Why should I strive to set the crooked straight?»


Informasjon
Opphav: William Morris

Kjelde:«Apology» (dikt)
The Earthly Paradise (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1870

Stikkord
drøymarar
draumar
betring
grunnar
før si tid
spørsmål

Drøymar av draumar, fødd før mi tid,
kvifor skulle eg streva for å retta opp det skeive?

Teksttypar utvikla av William Morris.

Drøymar av draumar, fødd før mi tid,
kvifor skulle eg streva for å retta opp det skeive?

  William Morris