Drøymarar er folk som draumer, i overtført tyding gjennom at dei har urealistiske tankar og draumar.«Beautiful Dreamer» av Currier and Ives.


Opphavleg tekst:

«Dreamer of dreams, born out of my due time,
Why should I strive to set the crooked straight?»


Informasjon
Opphav: William Morris

Kjelde:«Apology» (dikt)
The Earthly Paradise (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1870

Stikkord
drøymarar
draumar
betring
grunnar
før si tid
spørsmål

Drøymar av draumar, fødd før mi tid,
kvifor skulle eg streva for å retta opp det skeive?

Teksttypar utvikla av William Morris.


Drøymar av draumar, fødd før mi tid,
kvifor skulle eg streva for å retta opp det skeive?

  William MorrisOpphavleg tekst:

«Soldiers are dreamers; when the guns begin
They think of firelit homes, clean beds, and wives.»


Informasjon
Opphav: Siegfried Sassoon

Kjelde:«Dreamers» (dikt)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1918
Periode: Første verdskrigen

Stikkord
soldatar
drøymarar
draumar
koner
hygge
skyting
vald
heimar
senger

Soldatar er drøymarar; når skytinga byrjar
tenker dei på varme hus, reine senger, og koner.

Soldatar i ei skyttargrav under den første verdskrigen.


Soldatar er drøymarar; når skytinga byrjar
tenker dei på varme hus, reine senger, og koner.

  Siegfried Sassoon