Holocaust blir hovudsakleg bruka som namn på det folkemordet dei tyske nazistane gjorde mot europeiske jødar under andre verdskrigen. Til tider reknar ein også med det samtidige nazistiske folkemordet på sigøynarar og ein vesentleg del av den slaviske folkesetnaden i det okkuperte Polen og dei okkuperte områda av Sovjetunionen.

Utsvoltne fangar som døydde under ein tvungen marsj frå Dachau.

Sagt av Holocaust-offer

endre
Teke frå «Norges Anne Frank» i aftenposten.no
Opphavleg tekst:
«Jeg kommer aldri tilbake.»

Informasjon
Opphav: Ruth Maier

År: 1942
Periode: Andre verdskrigen
Sitattype: Avskjedsord
Kontekst: Ruth Maier då ho blei ført bort av norsk politi for å transporterast til Auschwitz.

Stikkord
avskjed
sluttar
Holocaust
spådommar
død
«Eg kjem aldri tilbake.»


 

«Eg kjem aldri tilbake.»   Ruth Maier