Spådommar er utsegner om noko ein meiner kan skje i framtida.


Opphavleg tekst:
«I tell you, I have signed my death warrant.»

Informasjon
Opphav: Michael Collins
År: 1921
Kontekst: Michael Collins hadde skrive under på Den anglo-irske traktaten, som han også hadde vore med på å forhandla fram. Mange irske republikanarar meinte han hadde forråda dei. Tretten månader seinare blei han snikmyrda av politiske motstandarar.
Sjå òg
Stikkord
Den anglo-irske traktaten
dødsdommar
følgjer
irsk historie
irsk nasjonalisme
spådommar
«Eg har underskrive dødsdommen min.»


«Eg har underskrive dødsdommen min.»   Michael CollinsTeke frå «Norges Anne Frank» i aftenposten.no
Opphavleg tekst:
«Jeg kommer aldri tilbake.»

Informasjon
Opphav: Ruth Maier

År: 1942
Periode: Andre verdskrigen
Sitattype: Avskjedsord
Kontekst: Ruth Maier då ho blei ført bort av norsk politi for å transporterast til Auschwitz.

Stikkord
avskjed
sluttar
Holocaust
spådommar
død
«Eg kjem aldri tilbake.»


«Eg kjem aldri tilbake.»   Ruth MaierTeke frå Wikipedia, Studentmållagsbibelen (1921) Nynorsk Wikipedia
Opphavleg tekst:
«Og eg høyrde ei høg røyst frå kongsstolen, som sagde: «Sjå, Guds bustad er hjå menneski, og han skal bu hjå deim; og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hjå deim og vera deira Gud. Og han skal turka kvar tåra av augo deira, og dauden skal ikkje meir vera til, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pinsla skal meir vera til; for dei fyrste ting er burtfarne.»»

Informasjon

Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Johannes' openberring
Studentmållagsbibelen
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1921
Kontekst: Johannes' openberring 21,3-4

Stikkord
framtid
endetider
pine
profeti
spådommar
sorg
død
lukke
daud
Gud
Guds folk
«Dauden skal ikkje meir vera til, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pinsle skal meir vera til; for dei fyrste ting er bortfarne.»
Det nye Jerusalem. Illustrasjon til openberringa frå 1047.


«Dauden skal ikkje meir vera til, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pinsle skal meir vera til; for dei fyrste ting er bortfarne.»