Jeg troer ingen anden er Author til denne Caffe-Drikken end Lucifer


Opphavleg tekst:
«Jeg troer ingen anden er Author til denne Caffe-Drikken end Lucifer; thi den er verre at komme i med, end Brændeviin. Min Kone begynder alt paa den store Viis at klage sig ilde, førend hun faaer Caffe om Dagen. Jeg har merket, Naboe, en synderlig Virkning hos disse brændte Bønner; jeg har seet mange Koner og Piger siddet saa stille og ærbar i Selskaber, ligesom de kunde være i en Kirke, men, saa snart de har faaet dette brændte Dievelskab i Livet, begynder Mundene at løbe paa dem, som Peberqverne.»

Informasjon
Opphav: Ludvig Holberg

Kjelde:Barselsstuen (skodespel)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1723
Kontekst: Sagt av rollefiguren Corfitz.

Stikkord
kaffi
oppfinningar
Djevelen
brennevin
«Eg trur ingen andre er opphav til denne kaffidrikken enn Lucifer, for han er verre å hanskast med enn brennevin.»
Holberg i kaffeselskab. Måleri av Wilhelm Marstrand frå 1866.
«Eg trur ingen andre er opphav til denne kaffidrikken enn Lucifer, for han er verre å hanskast med enn brennevin.»   Ludvig Holberg