Life, whether in man or beast, is sacred.


Opphavleg tekst:
«Life, whether in man or beast, is sacred.»

Informasjon
Opphav: Angela Burdett-Coutts
Opphavleg mål: Engelsk
Stikkord
liv
heilagdom
menneske
dyr
«Liv, om det er i mann eller dyr, er heilag.»
«Liv, om det er i mann eller dyr, er heilag.»   Angela Burdett-Coutts