Men engelen sa til dei; «Ver ikkje redde! Eg kjem med bod til dykk om ei stor glede som skal timast alt folket. I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus, Herren.


Teke frå w:Juleevangeliet. Lukas 2:9-12. Nynorsk bibelomsetjing frå 1978.

Informasjon
Opphav: Evangelisten Lukas

Kjelde:Lukas-evangeliet (heilag bok)
Det nye testamentet
Opphavleg mål: Nynorsk
År: 1978
Kontekst: Frå nynorskomsetjinga av nytestamentet frå 1978

Stikkord
englar
jul
Jesus
Kristus
krybber
Juleevangeliet
«Best det var, stod ein engel frå Herren framfor dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei fælande redde. Men engelen sa til dei; «Ver ikkje redde! Eg kjem med bod til dykk om ei stor glede som skal timast alt folket. I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus, Herren. Og det skal de ha til teikn. De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.»
Engelen med gjetarane av Rembrandt.
«Best det var, stod ein engel frå Herren framfor dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei fælande redde. Men engelen sa til dei; «Ver ikkje redde! Eg kjem med bod til dykk om ei stor glede som skal timast alt folket. I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus, Herren. Og det skal de ha til teikn. De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.»   Evangelisten Lukas